back to home dude

Sniper Escape

Sniper Escape

Om Sniper Escape

Du sitter fast i det här rummet. Hur har du kommit hit? Ingen aning. Vem är här ansvarig för det? Ingen aning. Kan du fly från det här rummet? Ja, det går troligtvis väl. Titta noga runt och gå på jakt efter föremål som kan komma till pass, vid rymningen.