back to home dude

Sniper Assassin Quickshot

Sniper Assassin Quickshot

Om Sniper Assassin Quickshot

Försök med ett enda skott att utföra uppdragen i detta strategiska skyttespel. Observera instruktionerna som prickskytten Shawn får före varje uppdrag så att du inte skjuter ner några oskyldiga åskådare!