back to home dude

Sneaky Stanley

Sneaky Stanley

Om Sneaky Stanley

Stanley är mycket slug. Därför har han också blivit en inbrottstjuv. Han är den bästa, mest sluga inbrottstjuv som finns. Tyvärr håller tiderna på att förändras. Robotar används nu för tiden att lagra viktiga saker. Robotar ser väldigt mycket! Stanley måste vara extra slug.