back to home dude

Snazzle

Snazzle

Om Snazzle

Placera olika pilar på fältet och se till att du samlar alla vita block! Observera följdordningen som du gör det i, annars går det fel!