back to home dude

Snail's Anger

Snail's Anger

Om Snail's Anger

Hjälp sniglarna i deras eviga strid mot grisarna! Grip tag i katapulten, rikta, och släpp sedan för att avfyra snigeln! Först när alla fiender är inaktiverade får du gå vidare till nästa nivå.