back to home dude

Snack Time

Snack Time

Om Snack Time

Det är dags för ett härligt mellanmål! Men Waldy får bara äta sina ekollonen när de alla ligger på rätt plats. Och det är svårt för Waldy. Skulle du vilja hjälpa honom? Låt honom putta alla ekollon på den rätta platsen och se till att han snabbt kan njuta av sitt mellanmål.