back to home dude

Smove Paradise

Smove Paradise

Om Smove Paradise

Du måste hålla dig på fötterna. Det är väldigt viktigt. Håll dig i rörelse, håll dig i rörelse. Det är meningen att du samlar många mynt och diamanter. Det är inte lätt, för det flyger hela tiden bollar mot dig. Men någon måste göra det och du är den anvisade personen.