back to home dude

Smiley Showdown 2

Smiley Showdown 2

Om Smiley Showdown 2

Försök att utplåna alla smiley's i varje nivå! Gör det genom att placera den första smileyn bra varigenom en kedjereaktion bildas! Lyckas du att få den högsta poängen?