back to home dude

Slotts Rymning

Slotts Rymning

Om Slotts Rymning

Befria alla människor och djur ur de olika rummen i slottet genom att placera förmål som leder dem till utgången.