back to home dude

Slippery Sloth

Slippery Sloth

Om Slippery Sloth

Den här sengångaren vill klättra in i det stora trädet, men det går inte så lätt som han trodde. Han glider hela tiden iväg! Och som om det inte är tillräckligt svårt, flyger det också runt fåglar som försöker hindra sengångaren. Vill du stå upp för sengångaren och hjälpa honom att klättra upp?