back to home dude

Slim World

Slim World

Om Slim World

Det här kungariket behöver lite ledning. Kan du ge den ledningen? Led dina medborgare i fyra delar. Gruvorna, trädhackningen, smedjan och din personliga hjälte. Kan du föra det här kungariket till stora höjder?