back to home dude

Slayer 3

Slayer 3

Om Slayer 3

Gå på jakt efter templet. Välj hur du vill slåss: med snabbhet, kraft eller magi. Använd dina färdigheter och besegra alla xombies!