back to home dude

Slaughterhouse Escape

Slaughterhouse Escape

Om Slaughterhouse Escape

Hjälp, de vill slakta griskultingen! Kan du se till att han lämnar slakthuset levande? Hjälp griskultingen på hans väg och övervinn alla hinder. På vägen träffar du på guldäpplen. Samla dessa, så att du kan köpa uppgraderingar som kan hjälpa griskultingen. Rädda griskultingen!