back to home dude

Skruva åt Skruv 2

Skruva åt Skruv 2

Om Skruva åt Skruv 2

Se till att skruven blir gjord komplett. Ta bort de andra föremålen så att muttern kan rulla till bulten.