back to home dude

Skip Around the World: Finland

Skip Around the World: Finland

Om Skip Around the World: Finland

Din världsresa börjar i Finland, och allra först måste du gå på jakt efter bastu gurun! Prata med de olika personagerna, undersök omgivningen och samla de rätta föremålen. Lyckas du att spåra upp din idol?