back to home dude

Skater Dude

Skater Dude

Om Skater Dude

Med din skateboard ger du dig iväg för att göra staden färgrikare. Sprayfärgen hjälper dig med det. Men tyvärr finns det ett antal saker som motarbetar dig. Papperskorgarna och andra hinder på vägen gör det inte lättare. Och polisen inte alls.