back to home dude

Simpson Beach Race

Simpson Beach Race

Om Simpson Beach Race

Bart, Homer och Marge tar upp striden mot varandra i ett spännande lopp. Välj ut den som du ska vinna med och ta plats vid starten. Tryck ner gaspedalen och gör allt för att komma först. Annars har du misslyckats.