back to home dude

Simple Blackjack 21

Simple Blackjack 21

Om Simple Blackjack 21

Försök att få 21 eller så nära 21 som möjligt. Vem kommer att vinna...banken eller du?