back to home dude

Silly Ski

Silly Ski

Om Silly Ski

Det är din uppgift att så länge som möjligt åka skidor! Försök i de rätta ögonblicken att hoppa upp för att så undvika de olika hindren. Lyckas du att tjäna de mesta poängen?