back to home dude

Silent Asylum

Silent Asylum

Om Silent Asylum

Du är poliskommissarie för en paranormal polisenhet. Du har fått ett alarm om en paranormal aktivitet någonstans utanför staden. Du bestämmer dig för att på egen hand åka dit. Dåligt beslut! I det ögonblick du kommer in, vet du att något är fel. Du sitter fast och du måste fly härifrån.