back to home dude

Sifferkulor

Sifferkulor

Om Sifferkulor

Meningen med det här spelet är att hela tiden med 3 kulor göra ett tiotal, så till exempel 10 eller 20.