back to home dude

Sieged 2

Sieged 2

Om Sieged 2

Fienden står framför portarna! Besegra dina fiender genom att låta en massa skräp komma ner på deras huvud. Använd tyngdkraften smart och försök att träffa flera fiender samtidigt.