back to home dude

Siege of Troy 2

Siege of Troy 2

Om Siege of Troy 2

Ikväll står du vakt och försvarar du ert fort. Var uppmärksam om du ser fienden någonstans. Kommer han? Spänn din pil och båge och skjut. Döda honom innan han är vid fortet!