back to home dude

Shuriken Challenge

Shuriken Challenge

Om Shuriken Challenge

Besegra fientliga Ninjas, men se till att inte själv bli dödad.