back to home dude

Short Term Brain Checker

Short Term Brain Checker

Om Short Term Brain Checker

Reglerna är egentligen ganska lätta. Du får se några objekt. Kom ihåg dem. Tryck på OK. Vilka föremål har du precis sett? Kommer du ihåg dem?