back to home dude

Shopping Blocks

Shopping Blocks

Om Shopping Blocks

Klicka på flikarna för att placera hyllor och räck. Klicka på "spela" för att öppna dina dörrar. Klara samtliga mål för att gå vidare till nästa nivå.