back to home dude

Shoot em All

Shoot em All

Om Shoot em All

Skjut på skivorna. Vissa måste du träffa flera gånger. Skivorna med skallen får du inte träffa.