back to home dude

Shine Wars 2

Shine Wars 2

Om Shine Wars 2

Se till att det blir dag igen genom att rulla solen till månen. Klicka på stjärnorna för att ta bort dem och använd molnen för att förändra riktningen som solen rullar i.