back to home dude

Shifting Castle

Shifting Castle

Om Shifting Castle

Ta rollen som en äventyrlig riddare och bana dig en väg genom de olika nivåerna! Ta ett dyk, hoppa fram och tillbaka mellan väggar och krossa kort fientliga monster! I slutet av varje värld du tar du upp det mot slutchefen!