back to home dude

Shifter

Shifter

Om Shifter

Förflytta de olika delarna i nivån och försök så att göra en väg fri till målet! Se till att du öppnar dörren och fortsätt så till nästa nivå. Kan du lösa alla utmanande pussel?