back to home dude

Shell Shock! Match 3

Shell Shock! Match 3

Om Shell Shock! Match 3

Kombinera tre eller fler snäckor med varandra för att spela bort dem. En kombination med mer än tre snäckor ger en specialsnäcka som ger extra poäng. Varje nivå har ett bestämt mål och ett bestämt antal steg. Går du vidare till slutet?