back to home dude

Sharp Trigger 2

Sharp Trigger 2

Om Sharp Trigger 2

Du blir droppad i en farlig krigszon och du måste försöka att elimenera alla fiender och att hitta dina män igen.