back to home dude

Sharp Trigger 1

Sharp Trigger 1

Om Sharp Trigger 1

Du blir nedsatt i en farlig krigszon och du måste försöka att elimenera alla fiender och att hitta dina män igen.