back to home dude

Shape Shifter

Shape Shifter

Om Shape Shifter

Använd din mus för att passa in formarna underst i bilden i de rörliga balkarna. När alla rutor är fyllda försvinner balken och kommer de andra att snurra fortare. Varje nivå kommer det fler former till!