back to home dude

Shadow Rising

Shadow Rising

Om Shadow Rising

Vår hjälte Kai måste hålla sig stående och besegra alla fiender. Det finns många powerups att tjäna.