back to home dude

Sewer Escape 2

Sewer Escape 2

Om Sewer Escape 2

Hjälp hamstrarna att igen fly ut ur avloppet! Använd din mus för att klicka på den levande kanonkulan och så hoppa högre upp. Samla så många mynt som möjligt så att du efter dina försök kan köpa nya föremål i butiken!