back to home dude

Sevens 1

Sevens 1

Om Sevens 1

På nytt en ny version av Sevens spel! Denna gång spelar du det med Jim Evans och deltar du i en show. Kombinera tärningarna så fort som möjligt så att de uppräknade blir 7. Ju fler kombinationer, desto högre poäng. Du kan också spela en joker fri som hjälper dig att klara nivån. Kommer du lyckas att få den högsta poängen?