back to home dude

Sea Quest

Sea Quest

Om Sea Quest

Försök att göra varje figur komplett genom att hela tiden föra triangeln till en viss sida. Vartefter du kommer vidare blir pusslen svårare. Kan du lösa varje pussel genom att använda så få steg som möjligt?