back to home dude

Screen Head

Screen Head

Om Screen Head

Hjälp den här monitorn att ta hämnd på arbetstagarna! Ta över kropparna och anfall sedan kollegorna för att så slå ut alla på kontoret! Hur länge kan du överleva?