back to home dude

Scrappers: Glass Gun

Scrappers: Glass Gun

Om Scrappers: Glass Gun

Välj en av personagerna och börja missionen! Det är din uppgift att eliminera alla varelser och sedan så snabbt som möjligt lämna platsen. Kan du samla tillräckligt med kugghjul för att sedan köpa de bästa tilläggen i butiken?