back to home dude

Scope - First Blood

Scope - First Blood

Om Scope - First Blood

Du får uppdrag att elimenera någon. Det är inte lätt, eftersom du inte ser allt ... var försiktig.