back to home dude

Scissors Bros

Scissors Bros

Om Scissors Bros

Titta noga på exemplet och sätt sedan igång! Det är din uppgift att låta din kunds skägg likna exemplet så mycket som möjligt. Lyckas du att på detta sätt bli stinkande rik?