back to home dude

Scarecrow vs Pumpkin

Scarecrow vs Pumpkin

Om Scarecrow vs Pumpkin

Rikta din pil och båge och skjut sönder pumpan. Försök att slösa så få pilar som möjligt, så se till att du siktar noga och har den rätta hastigheten.