back to home dude

Save The Donut

Save The Donut

Om Save The Donut

Rädda den rullande munken! Gör en väg fri så att den tryggt kan rulla till slutpunkten utan att träffa piggarna! Om du klickar på munken själv gör den ett hopp!