back to home dude

Save The Dodos

Save The Dodos

Om Save The Dodos

Är du redo att förändra historien? Dodo's har länge varit utrotade. Det kan du nu ändra på. Förändra landskapet och se till att Dodo's klarar sig till porten. Hur många Dodo's kan du rädda i totalt?