back to home dude

Save The Candy's

Save The Candy's

Om Save The Candy's

Ha sönder de onda pumporna i varje nivå genom att ta bort vissa objekt. Tänk noga efter i vilken ordning du gör detta! Ju snabbare du gör det, desto högre poäng.