back to home dude

Save The Birds

Save The Birds

Om Save The Birds

Rädda fåglarna! Använd din katapult att mata varje fågel med! Först när alla djuren har ätit får du gå vidare till nästa nivå!