back to home dude

Save Astronauts 2

Save Astronauts 2

Om Save Astronauts 2

Astronauterna har hamnat på en planet var de hela tiden blir anfallna av aliens! Bygg snabbt en skyddsplats genom att låta föremålen falla på den rätta platsen. Lyckas du att levanden leda dem genom de 28 nivåerna?