back to home dude

SAS: Zombie Assault 4

SAS: Zombie Assault 4

Om SAS: Zombie Assault 4

På grund av en infektion i rymdbasen förändras alla dina vänner till zombier och andra monster! Använd dig av de olika vapnen för att knalla ner dem och håll dig i livet så länge som möjligt. Kan du hitta medicinen för att så skydda mänskligheten?