back to home dude

Santa Clix

Santa Clix

Om Santa Clix

När dessa symboler sitter bredvid varandra kan du ta bort dem genom att klicka på dem med din mus! Ju fler du tar bort, desto högre är din poäng!